Skip to main content
 

Byggverk skal sikres slik at snø og is ikke kan falle ned på steder hvor personer kan oppholde seg

Byggforsk

Istapper og fare for takras? City Taktekking AS fjerner is og snø fra taket dit.

Taksikring i Oslo

Taksikring – Fjerning av is og istapper fra taket

Istapper i takfot og takrenner kan fjernes fra stige eller fra lift. Vi har erfarne taktekkere og blikkenslagere, som rydder taket for is og hengende istapper, uten å ødelegge taktekkingen.

Is og istapper som henger fra tak er til stor fare for de som passerer forbi. Det er huseier som blir stilt til ansvar dersom is faller ned fra taket og skader mennesker eller annet materiell. Det er og huseiers som må sørge for fjerning av istapper fra taket, dersom det skulle oppstå ising på taket.

Taksikring oslo Taksikring i oslo City Taktekking jobber med taksikring

Fjerning av snø fra taket

Like viktig som å fjerne synlige istapper fra taket, er det at man sørger for at snølasten på taket ikke blir for stor. Våt og tung snø kan være til fare for takkonstruksjonen i tillegg til at den også kan rase ned og skade personer og materiell som passerer under. Snøras fra tak er også vanskeligere for forbipasserende å være oppmerksomme på, fordi snø på taket ikke alltid er like synlig som hengende istapper fra takrenner.

Det er viktig at man er oppmerksom på hvor mye snø taket tåler, og er man i tvil om man nærmer seg grensen, så ta for all del kontakt med en ekspert.

Dersom du har spørsmål rundt problemer med snø og is på taket, så ring oss gjerne på på telefon 22 67 02 94 eller ta kontakt via vårt online skjema.

Se flere prosjekter

Kontakt oss Prosjekter